Vijf jaar om herregistratie SVH Register sociale hygiëne aan te vragen

Auteur: Redactie
Vijf jaar om herregistratie SVH Register sociale hygiëne aan te vragen

Per 1 juli 2023 is het nieuwe register sociale hygiëne operationeel dat beheerd wordt door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Iedereen die al geregistreerd stond in het SVH Register sociale hygiëne kan vanaf nu een gratis herregistratie aanvragen. Hier heb je vijf jaar de tijd voor.

Herregistratie

Van personen die voor 1 juli geregistreerd staan bij SVH in het Register Sociale Hygiëne, worden de gegevens overgedragen aan de Lcsh, een commissie die als een bestuursorgaan direct valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze overdracht betekent echter nog niet dat je automatisch in het nieuwe register staat. Om je huidige registratie te herbevestigen, dien je jezelf aan te melden bij de Lcsh via DigiD. Dit is noodzakelijk vanwege de privacywetgeving (AVG).

De herbevestiging doe je op de website van register sociale hygiene. Het herbevestigen van je registratie is gratis, maar gaat niet automatisch. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd, tot en met 30 juni 2028. Als je te laat bent met de herregistratie, vervalt je registratie bij SVH en moet je opnieuw examen afleggen om in het nieuwe register te worden opgenomen.

Sociale Hygiëne behaald na 1 juli

Vanaf 1 juli 2023 moeten geslaagde kandidaten zichzelf met hun SVH Diploma Sociale Hygiëne aanmelden bij de Lcsh. De aanmelding omvat het beantwoorden van enkele vragen over persoonsgegevens, die vervolgens worden vergeleken met de Basisregistratie Personen (BRP) en de gegevens die zijn ingevuld bij het examen. Deze individuele aanmelding bij de Lcsh brengt kosten met zich mee. De minister van VWS heeft dit vastgesteld op 92 euro per registratie.

Veranderingen

Veel aspecten blijven onveranderd. Na 1 juli kun je nog steeds terecht bij een SVH-erkende opleider voor je sociale hygiëne opleiding, kun je nog steeds examen afleggen bij SVH en is een diploma vereist om bijgeschreven te worden in het register. Het enige verschil is de plek waar je registratie wordt bijgehouden en dat je jezelf voortaan bij de Lcsh moet registeren na ontvangst van jouw diploma.

Waarom

Het ministerie van VWS heeft besloten dat het beheer over het register sociale hygiëne overgedragen moet worden van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) aan de Lcsh. Dit heeft te maken met het feit dat de overheid zelf verantwoordelijkheid wil dragen voor de grote hoeveelheid persoonsgegevens die in het register worden opgeslagen.

Bron: SVH

Overig nieuws