Themamaand Financiën: Wat voor soort leningen zijn er voor een lunchroomeigenaar?

Auteur: Juan Kort
Themamaand Financiën 8 december 2022
Themamaand Financiën: Wat voor soort leningen zijn er voor een lunchroomeigenaar?

Zonder een startkapitaal is er geen lunchroom of uitbreiding daarvan mogelijk. Dit kapitaal kan uit eigen vermogen komen, maar vele horecaondernemers moeten op zoek naar een kredietverstrekker. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als het een niet werkt, zijn er nog genoeg andere opties. We bespreken er zeven.

Banklening

De financieringsvorm waar de meesten het eerst aan denken is een lening bij de bank. Banken bieden verschillende kredieten of leningen, zoals een rekening-courant, een bedrijfskrediet of een bedrijfshypotheek. Het geleende bedrag betaal je terug over een vastgestelde periode, verhoogd met een vaste of variabele rente. Kredietinstellingen stellen strenge eisen aan het uitgeven van een lening en het goedkeuringsproces vergt veel tijd. Bovendien is de aanvraagprocedure complex. Een bank kan daarentegen wel vertrouwen geven en kan de lening aanpassen op jouw behoeften, zoals de termijn van de lening. Bovendien is een banklening goedkoper dan kapitaal van risico-investeerders. De bank kijkt naar een aantal belangrijke aspecten van een ingediend ondernemersplan. Eén daarvan is de investering die je als ondernemer kunt dragen, waarbij de kredietverstrekker onderzoekt of deze in evenwicht is en of de verwachte investering niet te ver boven het budget is. Ook hebben de zekerheden die een ondernemer kan bieden invloed op de procedure. Hierbij is vooral de rentabiliteit op eigen en vreemd vermogen van belang. Denk aan een inbreng van meer dan 20 procent eigen vermogen. Dit is voor een horecaonderneming meer dan 20 procent vanwege het grotere risico in de ogen van de bank. Een ander belangrijk onderdeel is je persoonlijke situatie. Aspecten als een hypotheek en of je een partner hebt die ook een inkomen heeft, spelen mee. Banken geven lang niet altijd een lening uit aan een startende horecaondernemer.

Leverancier, groothandel of bierbrouwerij

Partijen als leveranciers, groothandels en bierbrouwerijen lenen ook geld uit voor een horecabedrijf. Uiteraard betaalt de ondernemer de lening, meestal met rente, terug. Dit soort bedrijven doen dit om zo meestal een afnameverplichting aan de financieringsovereenkomst te realiseren. In dat geval moet de uitbater bepaalde producten afnemen bij de uitlenende partij of een aangewezen leverancier. Daardoor is er voor de ondernemer minder keuzevrijheid en zijn er minder mogelijkheden om te onderhandelen over de prijzen met de leverancier. Het is belangrijk goed te kijken wat de consequenties zijn wanneer je een financieringsovereenkomst met een leverende partij aangaat. De belangrijkste vraag die je jezelf dan moet stellen is of je de extra financiële lasten (de rente en de aflossing van de lening) ook kunt betalen uit je bedrijf. Bovendien is het van belang dat de gevolgen van het afnamebeding duidelijk zijn, zoals wat ermee gebeurt als je eerder dan verwacht de lening kunt aflossen. Overweeg de voorwaarden van een leverancierslening goed en laat een adviseur deze checken voordat je akkoord gaat. Een leverancier kan namelijk boetes opleggen bij vervroegde verkoop en betalingsachterstanden.

Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm waar veel horecaondernemers gebruik van maken die geen lening van een bank krijgen. Het totaalbedrag dat jaarlijks met crowdfunding opgehaald wordt, groeit snel. In 2014 lag het bedrag in Nederland op 64 miljoen euro. In 2021 steeg het tot 730 miljoen euro. Via een platform op internet bied je jouw project daarbij aan waarbij je vermeld wat het benodigde bedrag is. Iedereen die wil, kan er via crowdfunding in investeren. Dat kan al vanaf een relatief klein bedrag. Meestal investeren veel particulieren en ondernemers een klein bedrag in een bepaald project, wat samen het benodigde bedrag vormt. Je moet hen wel zien te overtuigen van het plan. Platforms geven vaak een minimumbedrag aan van 25.000 euro in verband met tijd en kosten van een campagne. Met deze manier van financieren promoot je de zaak vanaf de start, gezien de investeerders ook ambassadeurs worden. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding en daarmee meerdere manieren hoe je de investeerders terugbetaalt:

- Eigen vermogen

De investeerders kopen aandelen van je bedrijf en krijgen dividend. Dat is een vergoeding afhankelijk van de winst die je behaalt.

- Vreemd vermogen

Verreweg de meest gebruikte vorm van crowdfunding. Hierbij gaat het om een lening waarbij je het rentepercentage en de looptijd zelf mag bepalen. Crowdfundingplatforms kunnen hierover adviseren.

- Rewards of tegenprestatie

Investeerders ontvangen een tegenprestatie in de vorm van een product of dienst. Bijvoorbeeld één keer in de week een gratis maaltijd. De waarde van de tegenprestatie is wel gezien als omzetbelastingplichtig door de Belastingdienst.

- Donatie

Soms schenken investeerders ook een bedrag zonder dat je het hoeft terug te betalen. Je krijgt dan wel te maken met het schenkingsrecht. 

Microkrediet

Ook een microkrediet kan een alternatief voor een banklening zijn. Het is een zakelijke lening tot 50.000 euro voor startende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Qredits, een kredietverstrekker speciaal voor ondernemers, leent het microkrediet uit. Maandelijks betaal je een deel van de lening terug plus de rente. De looptijd is één tot tien jaar. Komt er coaching aan te pas, dan wordt het label microfinanciering er opgeplakt. Een coach stuurt je de goede richting op, onder meer bij het verkrijgen van vergunningen of hoe je meer gasten naar jouw horecazaak trekt. Als je in aanmerking wilt komen voor een micokrediet moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Je bent een startende ondernemer
- of je bent een bestaande ondernemer
- of je neemt een horecazaak over
- of je bent zzp’er
- Je hebt een goed ondernemingsplan
- Je hebt ondernemersvaardigheden, zoals commercieel inzicht en doorzettingsvermogen
- Je bent minimaal achttien jaar oud

Wil je een microkrediet van meer dan 50.000 euro? Qredits geeft ook bedrijfskredieten uit van 50.000 euro tot 250.000 euro in de vorm van een MKB-krediet.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een langdurige lening nodig hebt maar je de bank onvoldoende zekerheid biedt, is een borgstellingskrediet mogelijk een goede optie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat in dat geval borg voor een deel van je lening, terwijl het krediet van de bank komt. Zo kun je bij de bank meer lenen dan je op basis van je onderpand krijgt. De aanvraag ervan loopt via je de kredietverstrekker. Het is een lening zonder onderpand en dankzij de borgstelling heeft het een lage rente. De maximale looptijd is wel maar zes (soms twaalf) jaar, de financieringsbehoefte moet minimaal 35.000 euro zijn en je bedrijf moet langer bestaan dan drie jaar. Als starter kun je wel in aanmerking komen voor een borgstellingskrediet, als je bij de bank een starterslening afsluit.

Business Angels

Personen die vanuit een zakelijk oogpunt investeren in een onderneming noemt men Business Angels. Zij zijn zelf ondernemer of ondernemer geweest en worden ook wel particuliere of informele investeerders genoemd. Business Angels investeren meestal op de lange termijn in (pre)starters en jonge ondernemingen. Het gaat daarbij vaak om een lening of investering in aandelen en bedraagt in de regel tussen de 50.000 en 750.000 euro. Een Business Angel brengt niet alleen geld in, maar ook kennis en ervaring en hij of zij stelt zijn persoonlijke netwerk beschikbaar. Vooral in het begin is een Business Angel betrokken bij werkprocessen van het bedrijf. Wanneer de onderneming tot een goed geoliede machine is ontpopt, trekt de Business Angel zich geleidelijk terug. Deze personen zijn niet zomaar te vinden omdat ze meestal niet te koop willen lopen met hun risicokapitaal. Je bank of accountant of wellicht iemand in je eigen netwerk kan beschikken over lijsten van mogelijke investeerders. Veel Business Angels zijn aangesloten bij een van de informal investors netwerken. De KVK kan je daar meer informatie over geven.

Onderhandse lening

Onderhandse leningen zijn een veelvoorkomend soort krediet binnen de horeca, waarbij de lener geld leent van een derde partij zoals familie, vrienden of een andere ondernemer. Het klinkt als een laagdrempelige manier om aan het benodigde budget te komen, maar er zitten haken en ogen aan. Lunchroom besprak onlangs de voor- en nadelen en valkuilen van onderhandse leningen met financieel adviseur Maarten-Jeroen den Boer. Lees het via deze link.

Hulp bij financiering

Hulp van een goede financieel adviseur vergroot de kans op financiering. Via de KVK of KHN kom je in contact met een specialist op dat gebied.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de Themamaand Financiën. 

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte gehouden worden van het laatste luchroomnieuws en één keer per week de digitale nieuwsbrierf van Lunchroom ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Overig nieuws