Column Bart van der Schoot: Samenwerking tijdens de Vierdaagsefeesten

Auteur: bart van der schoot
Columns BartvanderSchoot 28 juli 2023
Column Bart van der Schoot: Samenwerking tijdens de Vierdaagsefeesten

De Nijmeegse Vierdaagsefeesten zijn een jaarlijks terugkerend evenement dat sinds 1970 gehouden wordt in de week van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is de derde volle week van juli, de stad is nu aan het bijkomen van de enorme drukte. Wat een feest en wat een gezelligheid. Tijdens dit gratis evenement treden er in de gehele binnenstad van Nijmegen diverse artiesten op, in zeer uiteenlopende muziekstijlen. Jaarlijks trekken de Nijmeegse Vierdaagsefeesten ongeveer 1,5 miljoen bezoekers in 7 avonden. Dat vraagt om een goede coördinatie en samenwerking. 

Het is oprecht een superleuk feest, ik als Brabander ben wat feestjes gewend. Deze staat naast Carnaval bovenaan. De verschillende thema’s, artiesten en diversiteit aan mensen verbroederen. Maar ook een feest waarin er samengewerkt moet worden. Vanwege de stijgende kosten van artiesten, acts, podia en beveiliging ed. wordt er ook een beroep gedaan op de horeca. Met het kopen van drankjes wordt het evenement mede bekostigd. Het bier is dan ook een stuk duurder en meenemen van eigen drank is niet toegestaan. Deze spelregels zijn ook mede nodig om het evenement in stand te kunnen houden voor de toekomst. We moeten natuurlijk niet vergeten dat de vierdaagse meer dan 110 jaar geleden ontstaan is. Het idee bestond om vier dagen lang te wandelen en kwam van een militair met als doel conditieopbouw bij militairen. Inmiddels lopen 4 dagen lang zo’n 40.000 mensen mee. 

Als je zo lang samenwerkt, organiseert én succesvol bent dan dienen er goede procedures vastgelegd te zijn en dient er vaak afstemming te zijn over de voortgang. Eigenlijk net als bij franchise. Procedures liggen vast in het handboek en afstemming doen we in de franchiseoverleggen. Ook franchise gaat ver terug. Franchising is meer dan honderd jaar oud. Enkele voorbeelden van franchiseketens die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan en die nog steeds succesvol op de markt aanwezig zijn: 

  • Bruna, opgericht 1868, franchisegever sinds 1949; 

  • Febo, opgericht 1941, franchisegever sinds 1960; 

  • Hema, franchisegever sinds 1958. 

(bron: Managementsite) 

Spelregels in het franchisehandboek  

Zowel franchise als de vierdaagse ontwikkelen zich. In franchise worden formuleaanpassingen doorgevoerd in het franchisehandboek. Dit handboek is een dynamisch document wat door de franchisegever ontwikkeld is en opgesteld is om duidelijkheid te geven over de spelregels van de formule. Het is goed dat een formule zich ontwikkelt, al ontwikkelt de ene formule zich sneller dan de andere. Dat kan zijn door veranderend consumentengedrag, door verandering van aanbod of door invloeden van buitenaf zoals nieuwe technieken op bijvoorbeeld het gebied van automatisering. Al deze veranderingen dienen door alle aangesloten franchisenemers geaccepteerd en uitgevoerd te worden. Dat gaat vaak gepaard met kosten en/of investeringen die ook door franchisenemers gedragen dienen te worden. Tijdig informeren van de franchisegemeenschap is belangrijk alsmede ook een uitleg over het hoe en waarom. 

Franchiseoverleg  

In het franchiseoverleg, wat wettelijk minimaal eenmaal per jaar verplicht dient plaats te vinden, vindt besluitvorming en informatieoverdracht plaats. Geadviseerd wordt om dit overleg vaker te laten plaatsvinden, zodat zowel franchisegever als ook franchisenemers niet onaangenaam verrast worden met bepaalde besluiten. Besluiten worden dan vervolgens weer opgenomen in het franchisehandboek zodat iedereen zich ook aan deze besluiten houdt en weet welke besluiten van toepassing zijn op de formule. 

In tegenstelling tot de vierdaagse heeft franchise ook nog de franchiseovereenkomst. Een uitgebreid juridisch document dat de samenwerking ‘regelt’ tussen franchisegever en haar gelieerde franchisenemers. Bij de vierdaagse zijn er ook huisregels. Zo mag je geen eigen drank en eten meenemen, alcohol onder de 18 is niet toegestaan en het is verboden om vernielingen aan te richten of om op podia te gaan staan. Klinkt logisch, maar toch goed dat de regels er zijn. 

Als iedereen bewust is dat er spelregels zijn, er vooraf bekend mee is en er ook naar handelt, is het dus mogelijk dat je meer dan honderd jaar bestaat en in staat bent een jaarlijks terugkerend superevenement te zijn of een succesvolle formule te exploiteren die niet meer uit het straatbeeld weg te denken is.  

Hoe mooi is dat!

Over Bart van der Schoot: 

Bart van der Schoot is eigenaar en oprichter van De Franchise Adviseur. Bart is via deze organisatie voorzitter bij verschillende franchiseverenigingen. Daarnaast is de ondernemer voorzitter van het bestuur van de BelangenVereniging voor Franchisenemers Nederland (BVFN). Deze vereniging behartigt de belangen van franchisenemers in ons land. 

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van het laatste luchroomnieuws en één keer per week de digitale nieuwsbrierf van Lunchroom ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Overig nieuws