Themamaand Betalen: Zo moet je als lunchroom-eigenaar jezelf uitbetalen

Auteur: Juan Kort
Themamaand Betalen 16 maart 2023
Themamaand Betalen: Zo moet je als lunchroom-eigenaar jezelf uitbetalen

Betalen doe je niet alleen aan personeel en leveranciers, ook aan jezelf. Geert Leijen is directeur van IBEO, een boekhoudkantoor voor horecaondernemers. Hij vertelt alles over jezelf als eigenaar uitkeren, juist eigen geld in de zaak steken en waar je daarbij op moet letten. Een monoloog.

“Allereerst zijn er twee soorten ondernemers. Je kan ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn of voor de vennootschapsbelasting. Een ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) en een ondernemer voor de vennootschapsbelasting een besloten vennootschap (bv). Het hangt van deze rechtsvorm af hoe je jezelf kan uitbetalen als ondernemer.”

Ondernemers voor de inkomstenbelasting

“Ondernemers voor de inkomstenbelasting betalen zichzelf uit door middel van privéopnames – dat betekent geld overmaken naar de privérekening – zoveel zij zelf willen. Dat is niet terug te zien op de winst- en verliesrekening. Zij betalen inkomstenbelasting over de winst. Er is in dit geval geen verschil tussen jou als persoon en het bedrijf. Stel, een zelfstandige doet een privéonttrekking van 50.000 euro en de winst is 40.000 euro, dan is alleen de 40.000 euro belast. Wij raden wel altijd aan om privéopnames aan te laten sluiten bij het verwachte resultaat, waarbij het resultaat de winst is. Ons advies is om van het resultaat 60 procent voor privéopnames te gebruiken en 40 procent voor mogelijke belasting. In dat geval is er vaak nog wat over.”

Ondernemers voor de vennootschapsbelasting

“Ondernemers voor de vennootschapsbelasting krijgen een vast salaris. Hierbij moeten ze voldoen aan de gebruikelijkloonregeling, wat betekent dat zij zichzelf minstens het salaris moeten toekennen wat iemand anders in dezelfde of vergelijkbare functie verdient. Daarvoor kun je aansluiten bij de horeca-cao en kijken naar bijvoorbeeld de functie van bedrijfsleider. Per 1 januari 2023 mogen ondernemers niet meer onder het gebruikelijk loon zitten, daarvoor was het wel toegestaan om jezelf 25 procent daaronder uit te betalen. Nu heeft de overheid de regeling aangepast omdat je in dat geval meer winst maakt en over winst minder belasting betaalt dan over loon. Een hoger loon dan het gebruikelijk loon mag wel. Alleen als je echt niet belangrijk bent voor de zaak, dus nooit aanwezig bent en niet bijdraagt, hoef je jezelf geen loon te geven. Ondernemers voor de vennootschapsbelasting zijn wel in loondienst, maar in de meeste gevallen zijn ze niet verzekerd voor werknemersverzekeringen en hoeven daar dus ook geen premies voor te betalen. Als er na aftrek van het eigen salaris en vennootschapsbelasting nog resultaat overblijft, kan dat worden uitgekeerd als dividend aan de ondernemer. Wij raden wel aan om voldoende eigen vermogen te houden voor onvoorziene omstandigheden. Daar zijn ratio’s voor in de horeca. Als je een maand zonder inkomsten alle kosten kan blijven betalen, zit je al redelijk goed. Een grotere buffer is echter beter.”

Eigen geld in zaak steken

“Als een uitbater juist privégeld in zijn of haar bedrijf wil stoppen, ligt het er weer aan wat voor soort ondernemer het is. Een ondernemer voor de inkomstenbelasting kan zoveel als hij wil naar de zakelijke rekening overmaken. Wat betreft belasting maakt dat niks uit.

Ondernemers voor de vennootschapsbelasting moeten in dit geval zakelijk handelen. Zij kunnen op de volgende twee manieren geld overmaken naar het bedrijf:

- Door middel van een lening. Daar moet je rente over betalen welke is belast in box 1.
- Daarom kan het voordeliger zijn het te storten als agio, dat is informeel kapitaal. Het moet per geval bekeken worden wat fiscaal het meest voordelig is.”

‘Secundaire arbeidsvoorwaarden’

“Als eigenaar kan je ook te maken krijgen met vakantiegeld- en dagen. Ondernemers voor de inkomstenbelasting kennen beide niet.

Ondernemers voor de vennootschapsbelasting kunnen zichzelf het vakantiegeld wel in mei uitkeren. Ik ken er meerderen die het doen, dat vinden ze fijn. Het salaris inclusief vakantiegeld moet minstens net zo hoog zijn als het gebruikelijk loon inclusief vakantiegeld. Als er meerdere aandeelhouders in bijvoorbeeld de bv zitten, zijn er vaak afspraken gemaakt over het aantal vakantiedagen van de op de vloer staande ondernemer. Deze zijn vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst of managementovereenkomst.”

Deze website schreef eerder al over hoe je als horecaondernemer pensioen opbouwt in dit artikel.

Valkuilen

“Waar horecaondernemers voor de vennootschapsbelasting zich vaak in vergissen is de gebruikelijkloonregeling. Als het gebruikelijk loon niet is vast te stellen, moet je 51.000 euro als salaris aanhouden. De verwarring is vaak dat dit bedrag het minimum is, terwijl het soms mogelijk is om jezelf minder uit te betalen dan 51.000 euro. In dat geval betaal je minder belasting.

Ook gebeurt het dat ondernemers voor de inkomstenbelasting te hoge privéopnames doen. Ze maken zodoende de winst op en vergeten dat ze daar nog belasting over moeten betalen.

Wat zich ook voltrekt bij ondernemers voor de inkomstenbelasting is dat het salaris van de ondernemer niet terug te zien is op de winst- en verliesrekening. Omdat je deze in eerste instantie niet ziet als personeelskosten, moet je daar wel scherp op zijn en rekening mee houden bij het beoordelen van de cijfers. Sommigen denken dan bijvoorbeeld dat ze goed zitten met 35 procent personeelskosten, terwijl het 30 procent moet zijn omdat zij zelf nog 5 procent bijdragen.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van de Themamaand Betalen. 

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte gehouden worden van het laatste luchroomnieuws en één keer per week de digitale nieuwsbrierf van Lunchroom ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Overig nieuws