Aanvraag vaststelling NOW 1.0: wat betekent dit voor u?

Auteur: Remco van der Veeke en Mr. Drs. Martin Klomp
Aanvraag vaststelling NOW 1.0: wat betekent dit voor u?

Zonder vaststelling geen recht op subsidie

Heeft u als ondernemer de afgelopen periode een aanvraag ingediend voor NOW 1.0, dan kunt u vanaf 7 oktober vaststelling aanvragen van uw NOW-subsidie.

Let op: u moet altijd vaststelling aanvragen. Doet u dit niet (tijdig), dan moet u de ontvangen subsidie terugbetalen. Ook wanneer u ten onrechte NOW heeft ontvangen moet u vaststelling aanvragen. Op welke wijze u de vaststelling aanvraagt hangt af van de hoogte van de ontvangen subsidie en het type organisatie.

Voor de berekening van het voorschot en de definitieve tegemoetkoming heeft u de volgende gegevens nodig:

Het verwachte omzetverlies dat u in uw aanvraag heeft opgegeven.

Het werkelijke omzetverlies over de periode in uw aanvraag.

De loonsom in januari 2020; of, als er in januari geen loon is uitbetaald, de loonsom in november 2019.

De loonsom in maart, april en mei 2020.

Mogelijke situaties

Als de loonsom lager is geworden

Is de loonsom in maart 2020 lager dan de loonsom in januari 2020 (of november 2019)? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar u recht op heeft, lager is dan het ontvangen voorschot. U moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.
Hoeveel u moet terugbetalen, hangt ook af van het omzetverlies dat u uiteindelijk heeft geleden.

Als de loonsom hoger is geworden

Is de loonsom in maart 2020 hoger dan de loonsom in januari 2020 (of november 2019)? Dan kan het definitieve bedrag waar u recht op heeft, hoger zijn dan het ontvangen voorschot. U ontvangt dan een nabetaling.

Als er minder omzetverlies is dan verwacht

Heeft u minder omzetverlies geleden dan verwacht? Dit betekent meestal dat het definitieve bedrag waar u recht op heeft, lager is dan het ontvangen voorschot. U moet het te veel ontvangen bedrag dan terugbetalen.

Als er meer omzetverlies is dan verwacht

Heeft u meer omzetverlies geleden dan verwacht? Dan kan het definitieve bedrag waar u recht op heeft, hoger zijn dan het ontvangen voorschot. U ontvangt dan een nabetaling.

De verschillende mogelijkheden

Op basis van het ontvangen subsidiebedrag en het type organisatie zijn er grofweg een drietal opties voor het aanvragen van de vaststelling van de NOW, zoals u ook kunt zien in bovenstaand schema. Als voorschot en vaststelling tot verschillende verplichtingen leiden, dan is de zwaarste verplichting van toepassing.
Let op: de genoemde bedragen gelden op groepsniveau!

Voorschot < € 20K | Vaststelling < € 25K

Valt de door u ontvangen subsidie in deze categorie, dan vraagt u de definitieve berekening NOW aan via het UWV. U doorloopt hiervoor een formulier waarin u onder meer het definitieve percentage aan omzetverlies aangeeft in de betreffende periode. U kunt de aanvraag zelf indienen, of hiervoor onze hulp inschakelen.
De deadline voor het aanvragen van de definitieve berekening bij het UWV is 24 maart 2021.

Voorschot € 20K - € 100K | Vaststelling € 25K - € 125K

Heeft u een voorschot ontvangen binnen deze bedragen, dan dient er voor de vaststelling van de NOW een aanvullend onderzoek te worden gedaan door een boekhouder, accountant of financieel professional. Zij stellen een zogeheten derdenverklaring op, waarmee u de vaststelling kunt aanvragen.
De deadline voor het inleveren van de derdenverklaring is 24 maart 2021.

Voorschot > € 100K - Vaststelling > € 125K

Bij een ontvangen subsidie in deze categorie dient in alle gevallen aanvullend onderzoek te worden gedaan door een accountant. Het type organisatie -controleplichtig of niet controleplichtig- en de hoogte van de ontvangen subsidie zijn bepalend voor het type accountantsverklaring dat dient te worden afgegeven.
De deadline voor het inleveren van de accountantsverklaring is 30 juni 2021.

Geen recht op NOW

Wanneer u minder dan 20% omzetverlies heeft geleden, heeft u geen recht op NOW. U moet het ontvangen voorschot terugbetalen. In het formulier voor de vaststelling van de NOW geeft u het percentage omzetverlies aan (<20%). Na het indienen van het vaststellingsverzoek, ontvangt u een beschikking waarop u het bedrag terug kunt betalen.

Hoe nu verder?

Heeft u NOW 1.0 aangevraagd, dan dient u tussen 7 oktober 2020 en de hierboven genoemde deadlines een aanvraag in te dienen voor vaststelling van de NOW-subsidie. Vanaf een ontvangen bedrag van € 20.000 heeft u hierbij een aanvullende verklaring nodig. Dit betreft een verplichte verklaring vanuit het ministerie, waarbij de accountant uw NOW-aanvraag beoordeelt aan de hand van uw financiële administratie. Afhankelijk van het type verklaring en de benodigde werkzaamheden kan de benodigde tijd hiervoor flink oplopen.

Let op: aandachtspunten in de horeca

In de horeca wordt relatief veel gewerkt met flexibele arbeidscontracten, waardoor de loonsom in de aanvraagperiode lager kan zijn dan januari 2020.

Veel horecabedrijven zijn actief gestart met andere afzetmarkten, bijvoorbeeld ophaalmaaltijden of thuisbezorgen, hierdoor kan het zijn dat de omzetverlies in de aanvraagperiode is meegevallen.

Hierdoor kan het dus zomaar zijn dat de vaststelling tegenvalt en dat een deel van de subsidie terugbetaald moet worden.

Laat u tijdig informeren wat dit voor u kan betekenen, om verrassingen te voorkomen!

Over de auteurs: Remco van der Veeke en Mr. Drs. Martin Klomp zijn werkzaam bij Lentink De Jonge accountants & adviseurs.
Download hier gratis de whitepaper 'De 7 meestvoorkomende BTW fouten in de horeca + 3 tips om het te voorkomen'

Overig nieuws